Managementboek op maat

Een boek (laten) schrijven?

Heb je ideeën over je vakgebied, maar niet de tijd of capaciteit om deze uit te werken tot een leesbaar boekwerk? Wheel Productions schrijft voor jou je eigen managementboek op maat.

Doelgroep

Doelgroep voor Managementboek op maat zijn allereerst leidinggevenden en adviseurs die waardevolle organisatielessen verder willen delen. Daarnaast is Managementboek op maat zeer geschikt voor projectleiders, managers, jubilarissen, directeuren, beleidsmakers en consultants die altijd al een boek hebben willen schrijven, maar daar – om wat voor reden dan ook – maar niet aan toe komen.

Managementboek op maat

Bij onze unieke dienstverlening Managementboek op maat schrijven wij – als ghostwriter of als coauteur – jouw gedachtegoed uit. Denk bijvoorbeeld aan:

– 21st century leadership skills;
– het succesvol hebben doorlopen van een cultuurveranderingstraject;
– het vormgeven en uitdragen van een duidelijke visie;
– het werken met een nieuwe vorm van organiseren;
– een originele aanpak die helpt om vanuit de bedoeling te werken;
– de lesson learned of zogeheten learning history na een fusie.

Het gedachtegoed hoeft nog niet geheel uitgekristalliseerd te zijn. Via het concept Managementboek op maat werken wij je eerste ideeën uit tot een prettig leesbaar en toegankelijk (management)boek. Managementboek op maat bevat in zijn eindversie in ieder geval:  

– een gefundeerd theoretisch concept;
– de laatste inzichten en theorieën uit het bijbehorende vakgebied; 
– voldoende vernieuwende ideeën;
– passende best practices en aansprekende voorbeelden uit uw praktijk.

Het geheel wordt met snedige pen geschreven.

Voordelen van "managementboek op maat" ?

Minimale tijdsinvestering, maximaal effect
Je hoeft zelf geen schrijver te zijn om toch een professioneel boek te kunnen publiceren! Met een minimale tijdsinvestering van jouw kant, werk je maximaal aan het realiseren van jouw droom: een eigen boek op je naam. Doordat het geheel geschreven wordt door een ervaren managementconsultant én auteur van diverse inhoudelijke managementboeken ben je verzekerd van een professioneel eindproduct.

Je boek als communicatiekanaal
Verspreiding van het uiteindelijke boekwerk binnen de organisatie helpt bij het vormgeven van je (nieuwste) plannen. Je managementboek is immers met duidelijke visie op zaken geschreven. Je kunt jouw ideeën – oplage na oplage – op een stijlvolle wijze delen met diverse doelgroepen. Doordat de inhoudelijke boodschap helder en to the point is geschreven, heb je de garantie dat je ideeën zonder vervormingen bij al de medewerkers, klanten en/ of prospects terechtkomen.

Visieontwikkeling/ ontwikkeling van je vakgebied
Door je ideeën met je ghostwriter/ co-auteur van Wheel Productions te bespreken en door de prikkelende, kritische en ondersteunende vraagstelling in de interviews, wordt je eigen visie op het vak scherper en kun je deze na afloop van het traject beter onderbouwen. Daardoor word je voorloper in je vakgebied, werk je aan een onderbouwd gedachtegoed binnen je bedrijf en versterk je je visie op het vak.

Voorsprong op concurrentie
Via de uitgave van je eigen managementboek, verstevig je de marktpositie van jouw bedrijf. Je ontwikkelt een voorsprong ten opzichte van je concurrenten, doordat jouw nieuwste inzichten zijn vastgelegd in je eigen boek; daarmee ben je pionierend bezig op jouw vakgebied. Je zult merken dat een eigen geschreven boek een zeer krachtig marketinginstrument is, waardoor je je positie ten opzichte van je concurrenten verstevigt.

Je boek als (persoonlijk) marketing-tool
Een boek schrijven straalt af op jou als persoon en op jouw bedrijf. Promotie van jouw boek zet je bedrijf en jezelf professioneel op de kaart. Daarnaast is verspreiding van het boek bij de juiste marktpartijen een effectieve manier om aan de marketing van je bedrijf en aan je persoonlijke PR te werken. Je wordt van auteur al snel autoriteit op je vakgebied. Een boek met jou als auteur op de omslag is voorts een uniek en slim relatiegeschenk voor je gehele (toekomstige) netwerk.

De blijvende waarde van een boek
Hoeveel geld wordt er in organisaties uitgegeven aan brochures die na vluchtig doorkijken in de prullenbak verdwijnen? Een boek zal – alleen al vanwege het feit dat het een boek is – een grote kans maken om een blijvend plekje in de boekenkast te krijgen bij de mensen van wie jij wilt dat zij je naam herinneren.

Werkwijze

(Doorlooptijd is indicatief bij een gemiddeld groot project)

Tijdsfasering

Omschrijving projectfase

Jouw tijds-

investering

Maand 1:

Na een inhoudelijke intake volgt een aantal inhoudelijke interviewrondes. Wheel Productions neemt voor jou de bestaande en relevante vakliteratuur door. Gezamenlijk wordt bepaald in hoeverre en op welke punten het boek een vernieuwend karakter gaat krijgen.

2 dagen

Maand 2/ 3:

Gezamenlijk wordt de grove hoofdstukindeling bepaald. Vervolgens vindt het daadwerkelijke schrijfproces plaats door Wheel Productions.

0,5 dag

Maand 4:

In twee uitwerksessies worden de laatste dilemma’s en adequate voorbeelden gezamenlijk uitgediept.

0,5 dag

Maand 5:

Wheel Productions legt de laatste hand aan het manuscript. In een aantal gezamenlijke eindsessies zetten wij de puntjes op de i.*

2 dagen

Maand 6

Je hebt je managementboek op maat in handen.

Samenvattend

Jouw tijdsinvestering: 5 dagen.

Opbrengst: een managementboek op je naam.

Meer informatie? Neem contact met ons op!

* Optioneel

Wheel Productions heeft de beschikking over een rijk netwerk aan uitgevers. Gedurende de samenwerking kijken we zo mogelijk samen aan welke uitgever we je manuscript kunnen aanbieden. Ook werkt Wheel Productions met een aantal pionierende partijen, waarbij je zelf investeert én zelf de opbrengsten krijgt. Uiteraard kun je je boek ook in eigen beheer uitgeven. We bespreken graag wat het beste bij jou en je boek past.

H

drs Guido J.L. van de Wiel

+31 6 (0) 17 900 328

info@wheelproductions.nl

Neem gerust contact op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek