Teamontwikkeling

Teams van de toekomst

In het boek Teams van de toekomst leggen we uit hoe de veranderende wereld impact heeft op teams en teamontwikkeling. Zelfs teams als verschijningsvorm krijgen concurrentie. 

De druk op teams neemt toe. Teams moeten meer met minder presteren. Er is steeds minder tijd voor teamontwikkeling, medewerkers wisselen sneller dan ooit van functie, zijn vaak lid van meerdere teams tegelijkertijd en werken niet alleen meer fysiek samen, maar ook online. Hoe deze teams van de toekomst te managen? 

Kan een team zich snel genoeg aanpassen aan een steeds sneller veranderende omgeving? Waarin het naast winst maken ineens ook over duurzaamheid en waarde toevoegen gaat? Waarin nieuwe diensten en producten steeds vaker in co-creatie, dus in teamverband met de klant, tot stand komen?

Lineaire teamontwikkeling behoort tot het verleden. Om nog effectief samen te werken in teams is het noodzakelijk  onze visie op het werken met teams te herzien.

In dit boek laten Jaco van der Schoor en Guido van de Wiel zien hoe de teams van de toekomst eruit zien. Wat zijn de nieuwe dilemma’s in teams, hoe werkt de virtuele realiteit door in teams, hoe kunnen we in de toekomst effectief aan teamontwikkeling werken en hoe geven we eigenlijk leiding aan het nieuwe samenwerken? 

Teams van de toekomst wil antwoorden geven op vragen waar veel teams vandaag de dag tegenaan lopen. Daarnaast geven de auteurs een doorkijkje hoe het team zelf als verschijningsvorm concurrentie krijgt en herzien het bestaande gedachtegoed over teamontwikkeling. Via veel praktijkvoorbeelden en een robuust nieuw model ten aanzien van teamontwikkeling tonen zij aan hoe succesvolle teams van de toekomst er uit zien en hoe deze het verschil maken. 

Visie op teams

Teamontwikkeling heeft tot doel om de teamleden, inclusief de leidinggevende, zodanig toe te rusten dat zij effectief, prettig en bewust kunnen handelen binnen het team. Daartoe kijkt Wheel Productions naar vier domeinen: bestaansrecht, inrichting, dynamiek en  omgeving.

Bestaansrecht: waarom zijn we bij elkaar?
Inrichting: hoe zijn we georganiseerd?
Dynamiek: hoe werken we samen?
Omgeving: in welk krachtenveld opereren we?

Al het teamwerk zetten we af tegen het rendement: in hoeverre levert de groepsprestatie meer op dan de losse delen?

H

drs Guido J.L. van de Wiel

+31 6 (0) 17 900 328

info@wheelproductions.nl

Neem gerust contact op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek